Zëvendës ministrja e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, mori pjesë në takimin e nivelit të lartë për ofrimin e kujdesit shëndetësor në institucionet penitenciare

Zgjidhja e problemeve dhjetëvjeçare në sistemin tonë penitenciar ishte një sfidë e vërtetë për këtë Qeveri.

Jemi të vetëdijshëm se na duhet vullnet i fortë politik, kohë dhe reforma të thella për të qenë në gjendje të përshpejtojmë së bashku përparimin tonë dhe të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian.

Politikat, programet dhe protokollet kombëtare shëndetësore duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë në burgje.

Në veçanti, programet për parandalimin, trajtimin dhe kujdesin e sëmundjeve më të rënda dhe problemeve të shëndetit mendor duhet të integrohen në burgje.

Falënderojmë Këshillin e Evropës për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e modernizimit dhe përmirësimit të kushteve në sistemin e burgjeve, për të cilin me bashkëpunimin e tyre janë organizuar disa trajnime për punonjësit e shëndetësisë.

Vetëm një fokus i menjëhershëm dhe i pamëshirshëm në mirëmbajtje, infrastrukturë dhe personel do të na lejojë të ecim përpara dhe vetëm atëherë do të kemi sukses në zgjidhjen e problemeve sistematike.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.