Ulen çmimet e derivateve në Maqedoni, rikthehen njejtë si para pandemisë

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,92 % në raport me vendimin e datës 5.5.2023.

Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror, në krahasim me përllogaritjen e mëparshme shënojnë ulje mesatarisht: te benzina për 1,392 %, te nafta për 0,874 %, te vaji ekstra i lehtë për 0,827 % dhe te mazuti ulja është 1,482 % .

Kursi i denarit në raport me dollarin në periudhën e kaluar, sipas të cilës janë formuar çmimet në përllogaritjen e mëparshme, është më i ulët për 0,05%.

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 1,00 den/l,ndërsa çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-98, të ЕURODIZELIT (D-Е V) dhe të VAJIT EKSTRA TË LEHTË PËR AMVISËRI (ЕL-1) ulen për 0,50 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU ulet për 0,465 den/kg dhe tani do të jetë 39,155 den/kg.

Nga data 9.5.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzinë motori Benzinë motori
Naftë motori Vaj për Djegie Mazut М-1 SU
EUROSUPER BS – 95 EUROSUPER BS – 98
EURODIZEL BS (D-E V) Ekstra i Lehtë 1 (EL-1)
77,00 (denarë/litër) 79,50 (denarë/litër)
66,50 (denarë/litër) 65,50 (denarë/litër) 39,155 (denarë/kilogram)

Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës nga ora 00:01 e datës 9.5.2023.

Tregtarët me shumicë dhe pakicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund t’i formulojnë çmimet e derivateve të ndryshme të naftës dhe lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.