Uji në Shkup është i sigurt për pije

Raport javor laboratorik mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm NP Ujësjellësi dhe Kanalizim – Shkup me qëllim të informimit sa më të mirë të qytetarëve të Qytetit të Shkupit publikon raportin javor për cilësinë dhe sigurinë e ujit për pije, marrë nga analizat e kryera në Departamentin e Kontrollit Sanitar,që është në fakt laboratori i parë në vend që akreditoi veprimtarinë e tij sipas standardit ISO17025:2018.

“Sektori për kontroll sanitar në periudhën nga 10.07.2023 deri më 14.07.2023 merr 191 mostra për fiziko-kimike dhe 191 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit për pije nga 47 pika matëse në qytetin e Shkupit.

Sipas rezultateve të marra nga testet, të gjitha mostrat përputhen me rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm”, thonë nga NP Ujësjellësi dhe Kanalizim – Shkup.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.