Trençevska – Buzu: Bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve mund të kontribuojë për më shumë mundësive për qytetarët

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trençevska sot në Gjenevë realizoi takim dypalësh me ministrin e Punës dhe Mbrojtjes Sociale të Moldavisë Aleksei Buzu.

Në takim, siç bëri të ditur MPPS-së, është biseduar për rrrugën evropiane që është para dy vendeve deri në përfundimin e plotë të integrimit evropian.

Nga ana e ministrit të Moldavisë u theksua se nevojitet një bashkëpunim më intensiv dhe transferimin e përvojave për përgatitjen e ministrive për skrining, i cili, siç theksohet, është pjesë e negociatave të BE-së, për harmonizimin e legjislacionit, por edhe për shfrytëzimin e potencialeve të të gjithë të punësuarve në ministritë në procesin e negociatave evropiane.

“Në takim u theksua se përvoja e Maqedonisë së Veriut në pjesën e përgatitjes për hyrje në Bashkimin Evropian është me rëndësi të veçantë për Moldavinë. Veçanërisht në pjesën e mjeteve të shfrytëzuara nga fondet e IPA-s dhe bashkëpunimit të fuqishëm dypalësh me vendet e rajonit”, theksohet në kumtesë.

Në takim, siç theksohet, u konfirmua se në periudhën në vijim do të qaset drejt krijimit të bashkëpunimit formal veçanërisht në fishat e aktivizimit të tregut të punës, garanci të të rinjve, mbrojtje të fëmijëve, por edhe digjitalizim të sistemit të mbrojtjes sociale, si prioritet përfundimtar i të dyja vendeve.

Ministrat Trençevska dhe Buzu theksuan se rruga evropiane është një sfidë dhe imperativ që çon në përmirësim të përditshëm të të dyja vendeve.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.