Sonte shtrenjtohen derivatet e naftës në Maqedoninë e Veriut

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,60 % në raport me vendimin e datës 8.5.2023.

Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror, në krahasim me përllogaritjen e mëparshme, shënojnë rritje mesatarisht: te benzina për 0,761 %, te nafta për 2,455 %, te vaji ekstra i lehtë për 2,227 % dhe te mazuti ulja është 1,217 % . Kursi i denarit në raport me dollarin në periudhën e kaluar, sipas të cilit janë formuar çmimet në përllogaritjen e mëparshme, është më i lartë për 0,259%

Nga data 16.5.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
Benzinë motori EUROSUPER BS – 95 77,50 (denarë/litër)
Benzinë motori EUROSUPER BS – 98 79,50 (denarë/litër)
– Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 67,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 66,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 38,882 (denarë/kilogram)

Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës nga ora 00:01 e datës 16.5.2023. Tregtarët me shumicë dhe pakicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund t’i formulojnë çmimet e derivateve të ndryshme të naftës dhe lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.