Shumica e qytetarëve në RMV çdo ditë kalojnë rreth dy orë në internet

Dy të tretat e qytetarëve në RMV besojnë se interneti ka ndikim negativ tek fëmijët, tregojnë rezultatet e anketës së fundit të kryer nga Instituti i Shkupit për Hulumtime Politike.

Sipas anketës, 66,6 për qind e qytetarëve e vlerësojnë ndikimin e internetit tek fëmijët si negativ, ndërsa 24,3 për qind e konsiderojnë ndikim pozitiv.

Sipas strukturës etnike, 71,3 për qind e maqedonasve besojnë se interneti ka ndikim negativ tek fëmijët, ndërsa te shqiptarët etnikë, përqindja e qytetarëve që shohin ndikim negativ është 49,4 për qind.

20,4 për qind e maqedonasve dhe 37,9 për qind e shqiptarëve etnikë shohin ndikim pozitiv të internetit tek fëmijët.

Mbi tre të katërtat e qytetarëve besojnë se fëmijët kalojnë shumë kohë në internet. Këtë qëndrim e ndajnë saktësisht 78,8 për qind e të anketuarve, ndërsa vetëm 2,3 për qind besojnë se fëmijët kalojnë shumë pak kohë në internet.

Gjithsej 1.6 për qind e qytetarëve janë të mendimit se koha që fëmijët kalojnë në internet është e përshtatshme.

Rreth 85 për qind e të anketuarve besojnë se interneti ka ndikim në rritjen e tjetërsimit social të fëmijëve, ndërsa 8,6 për qind besojnë se nuk ka asnjë ndikim.

Gati 88 për qind e të gjithë qytetarëve janë të mendimit se koha që fëmijët kalojnë në internet duhet të kufizohet, ndërsa vetëm 6,9 për qind janë të mendimit se nuk duhet të jetë e kufizuar.

Ekziston edhe një shumicë e madhe e qytetarëve që besojnë se shteti duhet të ndalojë disa aplikacione, lojëra apo rrjete sociale që janë të papërshtatshme për të miturit. Këtë qëndrim e ndajnë 84.9 për qind e të anketuarve, ndërsa vetëm 9.2 për qind mendojnë se nuk duhet.

Shumica e qytetarëve kalojnë nga një deri në dy orë në ditë në internet. Kjo është një e pesta e të gjithë qytetarëve të anketuar, ose 20.5 përqind e qytetarëve shpenzojnë nga 60 deri në 120 minuta në internet çdo ditë, 17.5 përqind shpenzojnë më shumë se katër orë në internet çdo ditë, 16.3 përqind midis 2 dhe 3 orë dhe 15.4 për qind më pak se një orë.

Siç pritej, të rinjtë kalojnë kohën më të madhe në internet. Meqenëse anketa mbulon vetëm qytetarët e rritur, deri në 34.8 për qind e të anketuarve nën 30 vjeç kalojnë më shumë se katër orë në internet çdo ditë. Nga ata që janë midis 30 dhe 39 vjeç, 27.9 për qind shpenzojnë më shumë se katër orë në internet çdo ditë.

Këtë anketë për “Detektor” e ka realizuar Instituti për hulumtime politike në Shkup në periudhën nga 27 deri më 30 mars të këtij viti në mostër përfaqësuese prej 1.117 të anketuarve./Telegrafi/

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.