Rritet numri i fëmijëve në kopshte dhe qendrat për zhvillim të hershëm

Në vitin 2023, sipas gjendjes së 30 shtatorit, në institucionet e përkujdesit dhe edukimit të fëmijëve, pra në kopshte dhe qendra për zhvillimin e hershëm të fëmijërisë janë regjistruar 37.804 fëmijë, që paraqet rritje prej 5.2% krahasuar me vitin 2022, sipas të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave (ESSH).

Ky numër në vitin 2022 ishte 34.356 fëmijë.

Raportet vjetore për vitin 2023 përfshijnë 117 institucione për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve, që është 3,5% më shumë se në vitin 2022.

“Këto institucione ofrojnë kujdes shëndetësor, ushqim dhe kujdes ditor për fëmijët deri në 6 vjeç në përputhje me nevojat e tyre zhvillimore, në disa grupe (grupe fëmijësh në periudhën e zhvillimit deri në 2 vjeç, grupe fëmijësh në periudhën e zhvillimit nga 2 vjet nga fillimi i shkollës, grupe të kombinuara, grupe fëmijësh me aftësi të kufizuara zhvillimore, grupe fëmijësh në një qendër zhvillimi të fëmijërisë së hershme si pjesë e një kopshti, grupe për programe pilot, grupe për forma joinstitucionale të veprimtarisë) dhe grupe të tjera (për vendbanimi dhe ushqimi)”, thekson ESHS.

Sipas të dhënave, në një vit numri i institucioneve publike është rritur me tre, ndërsa numri i institucioneve private është ulur me dy. Ndërkohë, ESHS regjistroi dy qendra shtesë të zhvillimit të fëmijërisë së hershme si subjekte juridike private.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.