Pse po rriten pagat? Gjyqtarët dhe prokurorët, një ndër arsyet se përse qeveria hapi kuletën për të gjithë

Paga e gjyqtarëve dhe të prokurorëve shumëfishuar gjatë reformës është një ndër arsyet se përse qeveria hapi kuletën për të gjithë administratën duke uniformat e bardha deri tek ato blu.

Në relacionin e dorëzuar kuvendit ku shpjegohen motivet e ndryshimeve të ligjit ‘Për pagat dhe shpërblimet” përmendet një vendim I gjykatës kushtetuese i vitit 2022.

Bëhet fjalë për një vendim numër 23, të vitit 2022 i kushtetueses, që mbasi shënjoi rritjen e pagave të magjistratëve, përmbysi hierarkinë e rrogave në vend duke i kthyer ata në më të paguarit. Por ndërkohë një ligj i 2006 në të cilin rankohen pagat e administratës dhe institucioneve të pavarura, më të paguarit nuk duhet të ishin ata, por Presidenti i Republikës.

Ky konflikt midis dy standardeve shpjegohet në relacionin e dorëzuar Kuvendit për pagat në Shqipëri.
Në kushtet kur në sajë të reformës në drejtësi është rritur niveli i shpërblimit të magjistratëve, i cili nuk mund të ulet, është e nevojshme të rritet paga e Presidentit të Republikës në mënyrë që të ruhet hierarkia argumentohet midis të tjerash në relacion

Në relacion preket dhe një këndvështrim tjetër. A mundet apo jo qeveria të propozojë akte ligjore ose nënligjore 4 muaj para zgjedhjeve ashtu siç përcaktohet në Kodin Zgjedhor? Përgjigjja është aprovuese.

Ky lloj ndalimi është në linjë me natyrën e zgjedhjeve për Kuvendin, sa kohë, qeveria dhe Kuvendi janë në fund të mandatit të tyre dhe rrjedhimisht, vendosen ndalime në fund të mandatit me qëllim që të shmanget çdo lloj abuzimi i mundshëm nga qeveritë në fund të mandatit, nëpërmjet marrjeve të vendimeve të ndaluara, i thuhet kuvendit.

Më tej qeveria shpjegon se kjo lloj praktike është e njohur edhe në vende të tjera, ku në një periudhe të caktuar përpara përfundimit të mandatit, qeverisë i ndalohet marrja e vendimeve me efekte të ndjeshme financiare, përveç atyre që janë të domosdoshme dhe që sjellin administrimin e zakonshëm të punëve të qeverisë.

Në përfundim, arrihet në konkluzionin se ky ndalim flet për rastin e zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që në rastin konkret bëhet fjalë për zgjedhjet vendore që do të mbahet në 14 maj. Ditë në të cilën shqiptarët do tu drejtohen kutive për të shprehur vullnetin e tyre.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.