Prej sot fillon pagesa e pensioneve për muajin maj

Nga sot pensionistët do të mund t’i marrin pensionet e tyre të muajit maj.

Pagesa bëhet siç vijon më poshtë:

për pensionet deri në 11.000 denarë, pagesa bëhet më datë 29.05.2023;

për pensionet prej 11.001 – 14.000 denarë, pagesa bëhet më datë 30.05.2023;

për pensionet prej 14.001 – 18.000 denarë, pagesa bëhet më datë 31.05.2023 dhe

për pensionet mbi 18.001 denarë, pagesa bëhet më datë 01.06.2023.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.