Nga 14 komunat shqiptare, Çairi komuna me më së paku premtime të mbajtura

Komuna e Çairit, është njëra prej Komunave që më së paku po i mbanë premtimet e dhëna në zgjedhjet e fundit lokale, këtë e tregon platforma e re e Institutit për Demokraci dhe Analiza Ekonomike, nga ku kanë bërë hulumtime për 14 komuna të drejtuara nga kryetarë shqiptarë.

Visar Ganiu, kryetar i Komunës së Çairit, sipas platformës IDEA, ka 49 premtime, por 83.67% e tyre nuk kanë filluar.

Nga ana tjetër, sipas të dhënave të “IDEA-s”, komuna e cila ka realizuar më shumë premtimet e dhëna është Tearca, nga 54 premtimet, vetëm nuk kanë filluar 51.58%.

Omer Ajdini Drejtor ekzekutiv Institutit për Demokraci dhe Analiza Ekonomike thotë se po monitorojnë edhe financat e komunave.

“E kemi komunën e Çairit për momentin në të cilat shihet se nuk kanë realizuar asnjë nga premtimet e dhëna në platformë, ne nuk themi që nuk kanë punuar aspak por ne flasim për platformën zgjedhore të cilën e kanë pasur. Po ashtu është edhe një komunë tjetër e cila nuk ka realizuar asnjë nga premtimet, unë e di që është komuna e Strugës e cila nuk ka të realizuar asnjë nga premtimet e dhëna në platformën zgjedhore”, theksoi Omer Ajdni, drejtor ekzekutiv i IDEA.

Sa i përket verifikimit të realizimit së premtimeve nga kryetarët e komunave, Ajdini tha se metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave nga platformat të cilat i kanë pasur kryetarët e komunave në zgjedhjet e kaluara lokale. Siguroi se kanë ndërtuar metodologji të mirë, por të cilën synojnë ta përmirësojnë edhe më tej.

 

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.