Në vijim është pagesa e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot fillon pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin qershor të vitit 2023.

Shfrytëzuesit e të drejtave në të holla të cilët posedojnë një kartelë debiti, informojnë nga MPPS-ja, do të mund t’i tërheqin paratë në bankomatet e bankave, t’i përdorin mjetet për pagesa pa para në dorë në rrjetin e shitjes ose përmes bankingut elektronik dhe celular nga sot – 5 korrik të vitit 2023″, informojnë nga MPPS-ja.

Me qëllim që të shmanget turma para dhe në banka gjatë pagesë së të drejtave për përdoruesit që nuk përdorin kartela, pagesa do të zbatohet në dy grupe në të gjitha filialet dhe ekspoziturat e bankave, në pajtim me orarin e konfirmuar sipas alfabetit, sipas shkronjës së parë të mbiemrit edhe atë:

05.07.2023 – A, B, V, G, D, GJ, E, ZH, Z, X, I, J, K, LL, L

06.07.2023 – M, N, NJ, O, P, R, S, T, Q, U, F, C, Ç, XH, SH.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.