Mbikëqyrja për Korridorin e Moravës është 2,7% e vlerës së përgjithshme të autostradës, krahasuar me 1,69% në rastin e Korridoreve 8 dhe 10D

Presidenti i Serbisë Vuçiq sot me një ceremoni dhe festë kombëtare ka lëshuar në përdorim një pjesë të autostradës së Korridorit të Moravës, e cila është ndërtuar nga kompania Bechtel. Në festë ishin të pranishëm edhe ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, si dhe britaniku Sean McLeod.

Autostrada është më e gjera në Serbi dhe në pothuajse 17 kilometra autostradë që janë hapur sot, ka 7 ura, 3 mbikalime, 6 shtylla me pllaka dhe 3 mure mbajtëse.

Vlera totale do të jetë 740 milionë euro. Mbikëqyrja e Korridorit të Moravës llogaritet në 20 milionë euro, që është 2.7% e vlerës së autostradës.

Për krahasim, vlera e mbikëqyrjes së Korridoreve 8 dhe 10-d në vendin tonë është 22.3 milionë lekë ose 1.69% e vlerës së kontratës.

Krahasimi me çmimet e tjera dhe koston e mbikëqyrjes në rajon:

Ndërtimi i autostradës në Serbi, Prosek – Dimitrovgrad / Korridori 10, ka kushtuar 350 milionë euro, ndërsa mbikëqyrja – 19,24 milionë euro ose 6 për qind e vlerës totale të autostradës.

Autostrada Përnjavor – Doboj, në Bosnje dhe Hercegovinë, ka kushtuar afër 199 milionë euro, mbikëqyrja ka mbledhur 7,43 milionë euro ose 3,7 për qind të investimit total.

Autostrada Podgoricë – Mateshevë i kushtoi Malit të Zi gati 810 milionë euro. Mbikëqyrja e autostradës ka kushtuar 22.6 milionë euro, që është 2.8 për qind e shumës totale.

Ndërtimi i autostradës Reshen – Kalimash në Shqipëri ka kushtuar 820 milionë euro, mbikëqyrja ka marrë 15 milionë euro, ose 1.8 për qind e totalit të investimit.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.