Ligjet për korridoret 8 dhe 10d me procedurë të shkurtuar dhe me flamurin evropian sot në Kuvendin e RMV-së

Kuvendi sot duhet të nisë seancën e 115-të, në të cilën duhet të përcaktojë nevojën për miratimin e disa ligjeve që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d.

Në rendin e ditës të seancës janë Propozimi i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për realizimin e projektit për ndërtimin e Korridorit 8 infrastrukturor (seksioni: Tetovë – Gostivar – Bukojçan dhe Projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qaf Thanë) dhe Korridorin 10 (pjesa e autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në procedurë të shkurtuar, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Urbanizëm, Ligji për Ndërtesat, Ligji për Shpronësimin dhe Ligji për Marrëdhëniet e Punës, të gjitha pas procedurës së shkurtuar.

Këto ligje, siç i propozon Qeveria, do të shqyrtohen nga Komisioni për Çështje Evropiane, gjegjësisht janë nën flamurin evropian.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.