Klinika Universitare Reumatologjike pjesëmarrëse në Kongresin Reumatologjik EULAR 2023 në Milano

Klinika Universitare Reumatologjike me stafin e saj merr pjesë në Kongresin Reumatologjik EULAR 2023 në Milano të Italisë prej datës 31.05.2023 deri më datën 03.06.2023.

Ky takimi i cili ka peshë të rëndësishme në nivel global,me pjesmarrës nga sfera përkatëse dhe i cili cilësohet si një nga takimet më prestigjioze reumatologjike në botë ka për qëllim të vendos në dukje teknologjinë e avancuar,metodat më të reja dhe më të sofistikuara si dhe shpërndarjen e përvojave të institucioneve reumatologjike në mbarë botën.

Marrë parasysh se rreth 20-30 % e popullatës globale janë të përfshirë nga problemet reumatologjike ky numër tangon edhe pjesën më të madhe të popullatës sonë e cila viteve të fundit është më e theksuar.

Në Kongresin Reumatologjik u prezantua edhe strategjia për vitet 2024-2028 për menaxhim të institucioneve reumatologjike si dhe protokollet për diagnostifikimin e sëmundjeve reumatologjike.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.