Inspektimi i listës zgjedhore në dispozicion për qytetarët deri më 18 mars

Rreth 4 mijë qytetarë deri më tani kanë inspektuar Listën zgjedhore në njësitë rajonale, njofton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Qytetarët mund të kontrollojnë edhe në mënyrë elektronike përmes faqes së internetit të KShZ-së dhe mund të paraqesin kërkesa. Inspektimi përfundon më 18 mars dhe më pas përfundon afati për votim në diasporë.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Sipas informatave të KShZ-së për regjistrimin e votuesve nga diaspora, sot në mëngjes ai numër është 1,010 kërkesa, prej të cilave 617 janë pranuar, 278 nuk janë shqyrtuar dhe 115 janë refuzuar. Listat e kandidatëve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësuesit e autorizuar të propozuesve i dorëzojnë në KShZ më së voni deri më 19 mars deri në ora 24:00.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.