Fillon ofenziva e ndërtimit/ Pagesa e këstit të parë për ndërtimin e autostradës Manastir-Prilep, Tetovë-Gostivar, Gostivar-Bukojçan, Trebenishtë-Qafëthanë

Sipas Programit për financimin e infrastrukturës rrugore për projektin Korridori 8 dhe Korridori 10d për vitin 2023, të miratuar në seancën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur më 23 mars të këtij viti, si dhe pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare, transferimi i parë është bërë në llogarinë e Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore (PBBP) për realizimin e këtij projekti më të madh infrastrukturor në historinë e shtetit. NJPDP-së i janë paguar mjete në vlerë prej 7.254.000.000 denarë ose 117.000.000 euro.

“Përveç detyrimeve ligjore nga ligji special dhe Marrëveshja e nënshkruar me kontraktorin Bechtel-Enka Konsorcium, si dhe në përputhje me Programin e Qeverisë, këto mjete janë të destinuara për mobilizim, staf me mekanizim, ngritjen e kampeve, laboratorit dhe punime të tjera nga kontraktori përpara fillimit të aktiviteteve të ndërtimit në linjat:

Seksioni 1 – Autostrada Tetovë – Gostivar, me gjatësi të parashikuar rreth 17.5 kilometra.
Seksioni 2 – autostrada Gostivar – Bukojçan, me gjatësi të parashikuar rreth 30.3 kilometra.
Seksioni 3 – autostrada Trebenishtë – Strugë – Qafëthanë, me gjatësi të parashikuar rreth 17.5 kilometra.
Seksioni 4 – Autostrada Prilep – Manastir, me gjatësi të parashikuar rreth 39.3 kilometra.
Në periudhën e ardhshme do të kryhen punët përgatitore, si regjistrimi i lokacioneve, përgatitja e projekteve urbanistike, projektet bazë, qëllimi i të cilave është fillimi i procedurave për shpronësim dhe projektim.

Dhjetori 2027 është planifikuar si periudha e përfundimit të punimeve për të katër seksionet. Domethënë, punimet ndërtimore në të gjitha këto trase rrugore duhet të përfundojnë në një periudhë 57 mujore.

Korridoret 8 dhe 10-e janë projekti më i madh strategjik i infrastrukturës me interes kombëtar për shtetin, sipas Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore.

Siç thonë nga atje, në 32 vitet e fundit në vend janë ndërtuar dhe vënë në përdorim 186 kilometra autostradë ose 5.8 kilometra autostradë në vit.

“Kjo Marrëveshje parasheh ndërtimin e rreth 110 kilometra autostradë në 4.7 vitet e ardhshme, ose 23 kilometra autostradë në vit. Me ndërtimin e tyre krijohen 8000 vende të reja pune dhe vlerësimi është që në 5 vitet e ardhshme të kemi një rritje të PBB-së prej 2% në vit.

Me ndërtimin e këtyre autostradave përfundimisht përfundohet rrjeti i korridoreve rrugore evropiane – 8 dhe 10-d nëpër Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për shkak të përmasave të përgjithshme të projektit që ka të bëjë me ndërtimin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10-d, por edhe në interes të publikut, JPDP ka qenë sa më transparent gjatë gjithë kësaj kohe dhe ka ekspozuar për publikun çdo segment të zbatimin e detyrimeve ligjore, protokolleve dhe të gjitha procedurave të tjera të nevojshme.

Mbështetja e publikut të gjerë për këtë projekt historik është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj, JPDP do të vazhdojë të informojë publikun në mënyrë të detajuar, me kohë dhe transparente për të gjitha fazat dhe detajet rreth ndërtimit të projektit më të rëndësishëm infrastrukturor në vendin tonë”, përfundon Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.