Falsifikuan kartela bankare, keqpërdorim i të dhënave personale dhe mashtrim kompjuterik, arrestohet tre persona në Maqedoni

MPB Radovish në Prokurorinë Themelore Publike të Radovishit ka parashtruar kallëzim penal kundër P.S.(31) nga Struga, Z.A.(51) nga fshati Dedino komuna Konçe dhe C.S.(47) nga fshati Dolno Orizar të Manastirit. P.S. dyshohet se ka kryer veprat penale “keqpërdorim i të dhënave personale”, “mashtrim në marrjen e kredisë dhe lehtësira të tjera”, “mashtrim kompjuterik” dhe “bërje dhe përdorim karte pagese false”. Z.A. dyshohet se ka kryer veprat penale “keqpërdorim i të dhënave personale” dhe “ndihmë” në lidhje me veprën penale “keqpërdorim i të dhënave personale”. Ndërsa, C.S. dyshohet se ka kryer veprën penale “ndihmës” në lidhje me veprën penale të “bërjes dhe përdorimit të kartës së pagesës false”.

Në periudhën nga shtatori deri në dhjetor 2022, P.S. duke përdorur rrjetin social Facebook dhe me komunikim telefonik ka rënë në kontakt me Z.A., të cilit i ka dhënë udhëzime për mbledhjen e të dhënave personale, llogarive të transaksioneve dhe numrave të kartelave të pagesës për personat nga Radovishi, pas së cilës Z.A. ka siguruar informacion nga tre persona nga Radovishi dhe ia ka dorëzuar P.S. Me të dhënat P.S. ka aplikuar për kredi në emër të të dëmtuarve pa dijeninë e tyre, kanë aksesuar dhe ndryshuar të dhënat e tyre në sistemin bankar elektronik dhe kanë kryer transaksione në emër të tyre, pra me kartat e tyre të pagesës.

I dyshuari i tretë C.S. duke vënë në dispozicion llogarinë e saj bankare, ka mundësuar të dyshuarit të parë P.S. të disponojë pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme, pra të kryejë transferim elektronik të mjeteve nga llogaritë e transaksionit të të dëmtuarve, duke përdorur pa autorizim kartelat e tyre të pagesës. Në këtë mënyrë, P.S. dhe Z.A. në mënyrë të kundërligjshme kanë fituar 463.959 denarë duke dëmtuar tre persona nga Radovishi.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.