Ekskluzive/ Drejtoresha Llalla me kallzim penal ndaj kryetarit të komunës së Tetovës Bilall Kasami

Drejtoresha e gjimnazit të Tetovës “Kiril Pejçinoviq” Teuta LLALLA ka deponuar pranë Prokurorisë së Tetovës Kallzim Penal ndaj kryetarit të komunës së Tetovës Bilall Kasamit. Ky është kallëzimi i dytë penal që drejtoresha Llalla ngre kundër Kasamit. Por çfarë thotë kallëzimi penal i deponuar më 7 Korrik 2023.

Në përputhje me dispozitat e nenit 18, paragrafi 1 të Kodit Penal , dorëzojmë Kallëzim penal Kundër:

Bilall Kasamit – Kryetar i komunës së Tetovës

Për shkak të dyshimit bazë që ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare të autorizimit sipas nenit 353, paragrafi 4 dhe 5 të Kodit Penal.
Gjatë muajit qershor 2023, Inspektorati Shtetëror i Arsimit i RMV-së konstatoi që me urdhër të Kryetarit të komunës së Tetovës (deklaratë e dhënë para medieve, pas publikimit të lajmit që nuk është miratuar llogaria vjetore e vitit 2022 e ShMK “Kiril Pejçinoviq” – Tetovë), si përfaqësues i personit juridik – Komunës së Tetovës, këshilli i komunës nuk e ka miratuar Planin financiar të dorëzuar nga shkolla me letër përcjellëse nr. 05-841, datë 23.11.2022, nga Teuta Llalla – drejtoreshë e ShMK “Kiril Pejçinoviq”. I njëjti këshill nuk e ka miratuar as Llogarinë përmbyllëse të vitit 2022 të të njëjtit subjekt.

Për shkak të bllokimit të dotacioneve bllok të paracaktuara për ShMK “Kiril Pejçinoviq” – Tetovë, subjekti i njëjtë u ka borxh furnizuesve gjithsej 6.625.349,00 denarë. Me bllokimin e mjeteve të lartpërmendura krijohet mundësi që të dëmtohet buxheti i RMV si dhe ndërpritet funksionimi normal i ShMK, ndërkaq të autorizuarit kryejnë veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare të autorizimit sipas nenit 353, paragrafi 4 dhe 5 të Kodit Penal.

Dëshmi: Procesverbali i Mbikëqyrjes së kryer inspektuese numër 09-126/1, datë 30.5.2023, IShA i RMV

Mbikëqyrja inspektuese ka KONSTATUAR që Kryetari dhe Këshilli kanë vepruar në kundërshtim me nenin 101 të Ligjit të Arsimit të Mesëm të RMV. Me veprimet e lartpërmendura, kanë kryer veprën penale për të cilën i kallëzojmë.Prokurorit themelor publik të Tetovës i propozojmë që, si kompetent për ndjekjen e kryerësve të veprave penale, me detyrë zyrtare, të ndërmarrë veprimet e nevojshme zyrtare, ndërkaq fillimisht të thirren të dyshuarit-akuzuarit dhe i dëmtuari, duke nxjerrë para tyre edhe dëshmitë materiale të propozuara, me ç’rast do të vërtetoheshin pohimet tona në këtë Kallëzim Penal.

Sipas burime tona dëmi që i është shkaktuar gjimnazit të Tetovës nga bllokimi i dotacioneve nga ana e Bilall Kasamit i kalon mbi 110 mijë euro, ku nga muaji Shkurt nuk janë paguar një sërë detyrimesh financiare si nafta për ngrohjen e shkollës, rryma elektrike, mirëmbajtja higjenike, uji, aktivitetet e ndryshme të karakteri garues ndërkombëtar, etj. Nga bllokimi i dotacioneve nga kryetari i komunës firmat e ndryshme me të drejtë kanë paralajmëruar procese gjyqësore dhe bllokim të xhiro-llogarisë së kësaj shkolle.
Këto financa janë të parapara në buxhetin shtetëror për shkollat dhe bie ndesh me ligjin ndalesa e tyre nga ana e kryetarit të komunës së Tetovës Bilall Kasami.
Pritet në ditët në vijim që të deponohen edhe dy kallëzime penale ndaj Bilall Kasamit ku nga ana e tij janë shkelur rëndë ligjet e RMV.
Siç dihet Bilall Kasami në fund të muajit Maj 2022 e shkarkojë Teuta Llallën nga posti i drejtoresh së gjimnazit, por inspektoriati i lartë i arsimit, komisioni i shkallës së dytë të qeverisë dhe gjykata administrative vërejti se shkarkimi ishte i padrejtë dhe kështu Teuta Llalla u rikthye në Korrik të 2022 përsëri në detyrën e drejtoreshës së gjimnazit. Ndërsa ministri i arsimit i mori kompetencat për një vit kryetarit të komunës Bilall Kasamit.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.