Cilat janë dobitë nga ndërtimi i korridoreve rrugore dhe autostradave?

Nga prof.dr. Agim MAMUTI

Ka disa dobi të rëndësishme nga ndërtimi i korridoreve rrugore dhe autostradave:

1. Rritja e ekonomisë
Nëpërmjet korridorëve rrugorë dhe autostradave, transporti i mallrave dhe pasagjerëve bëhet më i lehtë dhe më i shpejtë. Kjo ndihmon në rritjen e tregtisë dhe industrisë në rajon dhe rritjes së PBB-së. Kjo mund të kontribuojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe në përmirësimin e normave të jetesës për njerëzit në rrethina të ndryshme.

2. Ulja e kostos së transportit
Korridorët rrugorë dhe autostradat reduktojnë kostot e transportit sepse mundësojnë transportin më efektiv dhe më të shpejtë të mallrave dhe pasagjerëve. Kjo është e dobishme jo vetëm për bizneset, por edhe për njerëzit që udhëtojnë për punë, arsye personale ose për turizëm.

3. Përmirësimi i sigurisë në rrugë
Në korridorët rrugorë dhe autostradat, trafiku është i ndarë në dy drejtime dhe ka më pak rrezikshmëri për aksidente. Kjo ndihmon në uljen e vdekjeve dhe lëndimeve në rrugë, duke kontribuuar në rritjen e sigurisë për shoferët dhe pasagjerët.

4. Përmirësimi i shërbimeve publike
Korridorët rrugorë dhe autostradat mund të bëjnë të mundur shërbime të reja publike si stacione të industrisë së shërbimive, restorante, hotele dhe të tjera. Kjo mund të ndihmojë në zhvillimin ekonomik të vendit.

5. Rritja e turizmit
Korridorët rrugorë dhe autostradat e rrisin turizmin duke u lehtësuar udhëtimet dhe duke e bërë atë më të lehtë dhe më të shpejtë. Kjo ndikon në zhvillimin e industrisë së turizmit dhe sjell më shumë turistë në vend.

Korridori 8 dhe 10-D, autostrada Shkup – Bllacë, autostrada Kërçovë – Bukojçan dhe rruga nga Ura e Boshkut deri në fshatin Izvor, që në tërësi arrijnë vlerë të mbi 2 miliardë euro, paraqesin investimin më të madh në komunikacionin rrugorë dhe më ambicioz në historinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Këto investime rrugore do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës, angazhimin e shumë kompanive vendore, si dhe do të kenë ndikime pozitive anësore (në terma ekonomik: eksternalitete pozitive) në ekonominë e vendit me ç’rast do të ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetesës.

(Autori është profesor universitar i shkencave ekonomike)

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.