ChatGPT nuk kalon testin e besueshmërisë, studiuesit të shqetësuar për AI

ChatGPT nuk e ka kaluar Testin e Turing, i ideuar për të kuptuar nëse një pajisje ka arritur nivelin e inteligjencës të tillë sa të arrijë të gënjejë ndërverpuesin duke i bërë të besojë që është qenie njerëzore. Por ka arritur një nivel të mirë në versionin më të fundit të saj, duke arritur të bëhet i besueshëm në 41% të rasteve.

Testi është kryer nga një grup kërkimor i Universitet të Californisë në San Diego, për të kuptuar nivelin e inteligjencës që ka arritur ChatGPT dhe sesa mund të arrijë të manipulojë një njeri në komunikim. Rezulton se defektet qëndronin kryesisht tek përdorimi i gabuar ose tepër perfekt i gramatikës, komunikimi ose shumë formal ose ekstremisht informal, dhe përgjigje shumë të përgjithshme, atipike të natyrës emocionale njerëzore.

Grupi kërkimor shpreh shqetësimin, mbi pasojat ekonomike e sociale që mund të sjellë Inteligjenca Artificiale nëse arrin të bëhet e besueshme e të arrijë të komunikojë si njeri, pra nëse një ditë do ta kalojë me sukses Testin Turing.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.