Besimi: Me Planin 10-vjeçar për rritjen e Ballkanit Perëndimor pritet dyfishimi i BPV-së në Maqedoni

Me Planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor, pritet dyfishim i BPV-së në 10 vitet e ardhshme dhe afrimi me standardet e BE-së.

Avantazhi i Planit të BE-së për rritjen e Ballkanit Perëndimor është se ai nuk është i lidhur me kriteret politike në procesin e integrimit në BE, por bazohet në zbatimin e agjendës së përcaktuar reformuese, tha për AIM-n ministri i Financave, Fatmir Besimi në takimin e djeshëm në Bruksel me përfaqësuesit e Komisionit Evropian për të përcaktuar elementët bazë të agjendës së reformave që duhet të përgatiten për realizimin e projekteve nga Plani.

“Me këtë plan pritet që për 10 vjet të dyfishohet BPV dhe të afrohet më shpejt me tregun evropian dhe me standardin e vendeve të BE-së”, theksoi Besimi.

Ai thekson se Plani është i lidhur me agjendën e reformave që po e përcaktojmë në mënyrë bilaterale me Komisionin Evropian dhe në bazë të zbatimit të reformave do të pasojnë mjete financiare për mbështetje nga BE-ja.

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.