Antagonizma rreth perspektivës evropiane të vendit nuk duhet të ketë!

Shkruan: Agim Nuhiu

Sot, ku do synojmë ne?

Dokumenti themelor i shtetit gjithnjë ka marrë rëndësinë dhe rolin që i takon në sistemin politik dhe qeverisës! Në kontekst të integrimit evropian, ndryshimi i kushtetutës duhet të ndodhë!

Të gjthë anëtarët e Kuvendit republikan të çlirohen nga rastet e ndryshme të ngerçeve politike dhe të mos kërkojnë alibinë në klauzolat kushtetuese, sepse ndryshimet kushtetuese kësaj here lidhen me detyrimet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian!

Antagonizma rreth perspektivës evropiane të vendit nuk duhet të ketë!

Share

About Us

Follow Us

Copyright 2023. All Rights Reserved.